dich vu xuat nhap khau, hai quan, van tai Dịch vụ Hải quan Chuyên nghiệp -  Uy tín - Hiệu quả - Dịch vụ Hải quan Chuyên nghiệp -  Uy tín - Hiệu quả
DỊCH VỤ HẢI QUAN - SONG MINH - CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - HIỆU QUẢ

Với kinh nghiệm trên 10 năm, Song Minh cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu sau đây:

  Các dịch vụ khác

 • Dịch vụ đăng kiểm

 • Dịch vụ kiểm dịch

 • Dịch vụ giám định

 • Dịch vụ làm C/O

 • Dịch vụ kiểm tra chất lượng các loại

 • Dịch vụ công bố chất lương, thành phần sản phẩm

 • Dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu các loại

  • Giấy phép Bộ Công thương

  • Giấy phép Bộ Y tế

  • Giấy phép Bộ Văn hóa Thông tin

  • Giấy phép Bộ, Sở Tài nguyên môi trường

  • Giấy phép Bộ Tài chính

  • Giấy phép các Bộ, Ngành khác...vv

 

  Dịch vụ Hải quan trọn gói:

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình kinh doanh

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình đầu tư miễn thuế

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình đầu tư kinh doanh

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình tạm nhập - tái xuất

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình gia công

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu đối ứng

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình nhập xuất chế xuất

 • Dịch vụ Hải quan theo loại hình phi mậu dịch

  Dịch vụ về thuế hải quan

 • Kê khai, tính, nộp thuế hải quan

 • Điều chỉnh thuế nộp sai

 • Xin miến thuế, Xin hoàn thuế, Xin không thu thuế

  Dịch vụ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan

 • Tư vấn pháp luật, tư vấn giải trình

 • Tư vấn biện pháp xử lý

  Dịch vụ Xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu ủy thác

Tags: dịch vụ, dich vu đăng kiểm, đăng kiểm xe ô tô, giám định, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, C O, C/O, C O form E, form A, form D, giấy phép, giám định hàng hóa, giám định hàng hóa XNK, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm dịch hàng hóa XNK, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng nhà nước, giấy phép kinh doanh, giấy phép nhập khẩu tự động, giấy phép bộ công thương, giấy phép bộ y tế

DỊCH VỤ

Dịch vụ Hải quan điện tử

 • Đăng ký acount khai hải quan điện tử

 • Tư vấn phần mềm hải quan điện tử

 • Khai tờ khai điện tử

 • Sửa tờ khai điện tử

 • Hủy tờ khai điện tử

 • Khai hợp đồng gia công

 • Gia hạn hợp đồng gia công

 • Khai danh mục nguyên liệu nhập

 • Khai danh mục nguyên liệu xuất khẩu

Dịch vụ xuất nhập khẩu

 • Hợp đồng ngoại thương

 • Thanh toán quốc tế (L/C...vv)

 • Bảo lãnh ngân hàng

 • Thủ tục vận chuyển quốc tế

 • Thủ tục bảo hiểm hàng hóa

 • Xác định giá vốn hàng hóa

 • Xử lý vướng mắc, tranh chấp

Dịch vụ vận tải đa phương thức

 • Vận tải đường bộ

 • Vận tải đường biển

 • Vận tải đường thủy

 • Vận tải container

 • Vận tải container đặc biệt (open-top,...vv)

 • Vận tải hàng rời, hàng lẻ

 • Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng

 • Chuyển tải ô tô nhập khẩu các loại

Dịch vụ khác

 • Đóng gói, bốc xếp hàng hóa

 • Đóng hàng ghép container

 • Dán tem hàng nhập khẩu

 • Lấy Bill, đổi lệnh

 • Phát Bill, lệnh

 • Giao nhận, thông quan cổng, bãi cảng, kho hàng

Đường dây nóng

0913.353.030


dich vu xuat nhap khau